Kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje,

Ar Forex nėra "lochatronas"?

Skaidrumo didinimas yra vienas iš bendrų principų, kuriuos būtina įgyvendinti siekiant sustiprinti finansų sistemą, kaip patvirtinta m. Londone įvykusiame G20 susitikime patvirtintame pareiškime.

Kokios charakteristikos būdingos CFD prekybai

Siekiant didesnio skaidrumo ir geresnio finansinių priemonių vidaus rinkos veikimo, būtina nauja sistema, kuria remiantis būtų galima nustatyti vienodus skaidrumo reikalavimus finansinių priemonių rinkose sudaromiems sandoriams. Šioje sistemoje turėtų būti nustatytos išsamios įvairioms finansinėms priemonėms taikytinos taisyklės. Ši sistema turėtų papildyti m. Atsižvelgdama į būsimą Europos priežiūros sistemą, m.

CFD prekyba – kas yra CFD?

Abu teisiniai dokumentai kartu turėtų sudaryti teisinę sistemą, pagal kurią būtų reglamentuojami investicinėms įmonėms, reguliuojamoms rinkoms ir duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir ne ES valstybių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas arba vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje, kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje reikalavimai.

Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas kartu su direktyva. Siekiant patvirtinti bendrą visoms institucijoms taisyklių, susijusių su tam tikrais reikalavimais, rinkinį ir užkirsti kelią reguliaciniam arbitražui, o rinkos dalyviams suteikti daugiau teisinio tikrumo ir supaprastinti reguliavimą, būtinas teisinis pagrindas, pagal kurį būtų galima parengti naują reglamentą.

Todėl siekiant pašalinti likusias prekybos kliūtis ir didelius konkurencijos iškraipymus, abipusė finansinė pagalba internete be investicijų dėl skirtingų nacionalinių teisės aktų, ir išvengti kitų panašių prekybos kliūčių ir didelių konkurencijos iškraipymų, būtina priimti reglamentą, kuriuo nustatomos vienodos visose valstybėse narėse taikytinos taisyklės.

kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje kur uždirbti sąžiningus pinigus

Reglamento, kuriuo užtikrinamas tiesioginis reikalavimų taikymas, priėmimas yra tinkamiausia priemonė šiems reguliavimo tikslams įgyvendinti ir vienodoms kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje užtikrinti ir taip išvengti skirtingų nacionalinių reikalavimų, galinčių atsirasti direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę; 6 turėtų būti paaiškintos ir likti artimai tarpusavyje susijusios reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos akcijų pasirinkimas DPS sąvokos, taip įrodant, kad jos iš esmės reiškia tą patį organizuotos prekybos funkcionalumą.

Į sąvokas neturėtų būti įtrauktos dvišalės sistemos, kuriose investicinė įmonė kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje visus prekybinius santykius įsitraukia savo sąskaita, netgi kaip rizikos nekelianti sandorio šalis tarp pirkėjo ir pardavėjo. Rinka, sudaryta tik iš taisyklių, reglamentuojančių su naryste, leidimu naudoti prekyboje priemones, prekyba tarp narių, ataskaitų teikimu ir, kai taikoma, su skaidrumo įpareigojimais susijusius dalykus, rinkinio, yra reguliuojama rinka arba DPS, kaip apibrėžta šiame reglamente, o sandoriai, sudaryti vadovaujantis šiomis taisyklėmis, laikomi sudaryti pagal reguliuojamos rinkos sistemos arba DPS reikalavimus.

Vadovaujantis sąvokomis, interesai turėtų būti apjungti taip, kad po to būtų sudaryta sutartis, kurią vykdant taikomos sistemos taisyklės, sistemos protokolai ar vidaus procedūros. Vienas iš svarbių vadybininkas pamm sąskaitoje kaip pasirinkti susijęs su įpareigojimukad sistemoje interesus apjungtų sistemos administratoriaus nustatytos ne savo nuožiūra taisyklės, o tai reiškia, kad juos apjungia sistemos taisyklės arba sistemos protokolai ar vidaus procedūros įskaitant programinę įrangą sudarančias procedūras.

Ši naujoji kategorija apibrėžiama plačiai, kad apimtų visas dabartines ir būsimas organizuoto pavedimų vykdymo ir prekybos organizavimo rūšis, neatitinkančias dabartinių prekybos vietų funkcijų arba reguliavimo specifikacijų.

kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje vaizdo pamokos apie dvejetainius variantus

Todėl reikėtų taikyti atitinkamus organizavimo reikalavimus ir skaidrumo taisykles, kuriais remiamas veiksmingas kainų atskleidimas. Naujoji kategorija apima brokerių kryžminės prekybos sistemas, kurias galima apibūdinti kaip investicinės įmonės, kuri klientų pavedimus vykdo kitų klientų pavedimų pagrindu, valdomas vidines elektroninio kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje sistemas.

kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje

Naujoji kategorija apima ir tas sistemas, kurios turėtų atitikti prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios tinkamos tarpuskaitai ir yra pakankamai likvidžios, reikalavimus, tačiau kurios neturi dabartinių prekybos vietų kategorijų ypatybių.

Priešingai, ji kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje priemonių, kurios nėra tikros sandorių vykdymo arba prekybos organizavimo toje sistemoje priemonės, tokių kaip skelbimų lentos pirkimo ir pardavimo interesams skelbti, kiti subjektai, jungiantys ar telkiantys galimus pirkimo ir pardavimo interesus, arba elektroninės poprekybinio patvirtinimo paslaugos; 8 naujoji OPS kategorija papildys dabartines prekybos vietų rūšis. Reguliuojamoms rinkoms ir DPS būdingi ne savo nuožiūra vykdomi sandoriai, o OPS operatoriui turėtų būti suteikta tam tikra veiksmų laisvė spręsti, kaip bus vykdomas sandoris.

Dėl šios priežasties investicinės įmonės ar rinkos operatoriaus valdomoje OPS kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje sandoriams turėtų būti taikomi verslo etikos, optimalaus sandorių vykdymo ir klientų pavedimų tvarkymo įpareigojimai.

Tačiau OPSnors ir prieinama tik jos klientams, yra tikra prekybos platforma, todėl platformos operatorius turėtų būti nešališkas. Todėl OPS operatoriui turėtų būti taikomi reikalavimai dėl patikimo galimų interesų konfliktų valdymo ir nediskriminacinio vykdymo ir neturėtų būti leista OPS vykdyti jokio kelių trečiųjų asmenų pirkimo ir pardavimo interesų, įskaitant šioje sistemoje suderintus kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje pavedimus, sandorio už nuosavas lėšas.

Todėl jiems taip pat neturėtų būti suteikta teisė jų valdomoje OPS veikti kaip finansiniams tarpininkams, nuolat vykdantiems klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto; 9 visa organizuota prekyba turėtų būti vykdoma reguliuojamose prekybos vietose ir būti kiek galima skaidresnė iki ir po sandorio sudarymo.

kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje

Todėl tinkamai pritaikyti skaidrumo reikalavimai turėtų būti taikomi visų rūšių prekybos vietoms ir visoms finansinėms priemonėms, kuriomis jose prekiaujama; 10 prekyba depozitoriumo pakvitavimais, biržoje kotiruojamais fondais, sertifikatais, panašiomis finansinėmis priemonėmis ir akcijomis, išskyrus tas finansines priemones, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vyksta iš esmės taip pat ir turi beveik tokią pat ekonominę reikšmę kaip prekyba akcijomis, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

Reglamentu EB Nr. Siekdama užtikrinti vienodą skaidrumo reikalavimų iki akcijų, kitų panašių priemonių ir ne nuosavybės produktų sandorio sudarymo netaikymo tam tikrų modelių rinkoms ir tam tikros rūšies ir dydžio pavedimams tvarką, Parlamento ir Kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje reglamentu ES Nr.

Be to, EVPRI turėtų per atitinkamą laikotarpį persvarstyti esamą skaidrumo reikalavimų netaikymo akcijoms tvarką ir vadovaudamasi tokia pat tvarka įvertinti, ar ji dar neprieštarauja šiame reglamente ir jame numatytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytoms taisyklėms; 12 finansų krizė atskleidė tam tikrų trūkumų, susijusių su tuo, kaip informacija apie prekybos finansinėmis priemonėmis, išskyrus akcijas, galimybes ir kainas pateikiama rinkos dalyviams, būtent trūkumų, susijusių su laiku, informacijos išsamumu, vienoda prieiga ir patikimumu.

užsidirbti pinigų internete investuojant į internetą mxtrade brokeris

Todėl atsižvelgiant į skirtingas tam tikrų rūšių priemonių, išskyrus akcijas, savybes ir rinkos struktūras, reikėtų nustatyti laiku taikomus skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus ir juos, esant reikalui, pritaikyti, kad jie būtų tinkami automatizuotoms ar tiesioginio tarpininkavimo prekybos prašymų dėl kotiruotės sistemoms.

Siekiant sukurti tvirtą visų susijusių priemonių skaidrumo pagrindą, šie reikalavimai turėtų būti taikomi obligacijoms ir struktūrizuotiems finansiniams produktams, kurių prospektas paskelbtas arba kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama DPS ar OPS, išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama ar leista prekiauti reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS arba kurių tarpuskaitą galima atlikti prisijungus prie pagrindinės sandorio šalies PSŠ sistemos, taip pat, kalbant apie skaidrumą po sandorio sudarymo, išvestinėms finansinėms priemonėms, apie kurias pranešta sandorių duomenų saugykloms.

Prie struktūrizuotų finansinių produktų reikėtų visų pirma priskirti turtu užtikrintus vertybinius popierius, kaip apibrėžta Reglamento EB Nr.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Nors svarbu reguliuoti valiutos išvestines finansines priemones, įskaitant valiutos apsikeitimo sandorius, kurie sudaro sąlygas piniginiam atsiskaitymui darant nuorodą į valiutas, siekiant užtikrinti skaidrumą ir rinkos vientisumą realiu laiku vykdomiems valiutų sandoriams neturėtų būti taikomas šis reglamentas.

Taip pat svarbu paaiškinti, kad draudimo sutartys, susijusios su m.

kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje

Be to, nors reikėtų reguliuoti riziką, atsirandančią dėl algoritminė prekybos, algoritmų naudojimas teikiant rizikos po sandorio sudarymo mažinimo paslaugas nelaikomas algoritmine prekyba; 14 siekiant prekybos vietoms užtikrinti vienodas sąlygas, skirtingų rūšių prekybos vietoms reikėtų taikyti tuos pačius skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo reikalavimus.

Skaidrumo reikalavimai turėtų būti proporcingi ir pritaikomi atsižvelgiant į skirtingas priemonių rūšis, įskaitant nuosavybės vertybinius popierius, obligacijas ir išvestines finansines priemonesatsižvelgiant į investuotojų ir emitentų, įskaitant vyriausybės obligacijų emitentus, interesus kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje rinkos likvidumą.

Šie reikalavimai taip pat turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į skirtingas prekybos rūšis, įskaitant pavedimų žurnalu kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje kotiravimu pagrįstas sistemaspvz. Finansinius tarpininkus, nuolat vykdančius klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, reikėtų apibrėžti kaip investicines įmones, kurios reguliariai organizuotai ir sistemingai savo sąskaita dvišaliu pagrindu vykdo sandorius vykdydamos klientų pavedimus ne reguliuojamoje rinkoje, DPS arba OPS.

Siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis investicinėms įmonėms būtų taikoma objektyviai ir veiksmingai, visa dvišalė prekyba vykdant klientų pavedimus turėtų būti tinkama, o kiekybiniai kriterijainustatyti pagal finansinę priemonę ar turto klasę, galėtų papildyti kokybinius kriterijus, skirtus nustatyti investicines įmones, iš kurių reikalaujama įsiregistruoti finansiniu tarpininku, nuolat vykdančiu klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto; šie kriterijai nustatyti Reglamento EB Nr.

Nors OPS yra bet kokia sistema ar vieta, kurioje sistemoje sąveikauja daugiašaliai trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo interesai, finansiniam tarpininkui, nuolat vykdančiam klientų pavedimus kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje savo nuosavo finansinio turto, neturėtų būti leidžiama sujungti trečiųjų šalių pirkimo ir pardavimo interesų.

Siekiant užtikrinti kainodaros proceso kokybę derėtų apriboti sąlygas, kuriomis nebiržinė prekyba gali būti vykdoma be finansinio tarpininko, nuolat vykdančio klientų pavedimus iš nuosavo finansinio turto, ir kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad sistemoje, kurioje investicinė įmonė vykdo klientų pavedimus už savo nuosavas lėšas, joks dalyvis akcijų atžvilgiu nebūtų privilegijuotas pavedimų vykdymo srityje ; 17 finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, gali nuspręsti suteikti galimybę susipažinti su savo kotiruotėmis tik savo mažmeniniams klientams, tik savo profesionaliesiems klientams arba abiejų kategorijų klientams.

Jiems neturėtų būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas tos pačios kategorijos klientamstačiau turėtų būti leidžiama atsižvelgti į klientų skirtumus, pvz. Finansiniai tarpininkai, nuolat vykdantys klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, neprivalo skelbti sandorių dėl nuosavybės priemoniųkurių dydis didesnis už standartinį rinkos dydįir dėl ne nuosavybės priemonių, kurių dydis didesnis už mažmeninės rinkos dydįkotiruočių, kuriomis įsipareigojama sudaryti sandorį.

Standartinis bet kurios klasės finansinės priemonės rinkos ar mažmeninės rinkos dydis neturėtų pernelyg skirtis nuo prie tos klasės priskirtos finansinės priemonės dydžio; 18 derėtų užtikrinti, kad kuo daugiau prekybos, vykstančios ne reguliuojamose pavedimų vykdymo vietose, būtų vykdoma organizuotose sistemose, kurioms taikomi atitinkami skaidrumo reikalavimai, užtikrinant, kad būtų galima sudaryti didelio masto ir nereguliariai sudaromus sandorius.

Todėl skaidrumo iki ir po sandorio sudarymo duomenis reikėtų skelbti suskaidytus, kad perkant duomenis rinkos dalyvių ir patvirtintų skelbimo subjektų, naudojamų geriausia turbo pasirinkimo strategija užtikrinti tokių duomenų nuoseklumą ir kokybę ir sudaryti sąlygas konsoliduotai duomenų po sandorio sudarymo informacinei juostai pateikti, išlaidos būtų mažesnės; 20 valstybės narės ir EVPRI keisdamosi asmens duomenimis, perduodamos ir tvarkydamos juos šio reglamento, ypač IV antraštinės dalies taikymo tikslais, turėtų visais atžvilgiais taikyti m.

Šiuo reglamentu nesiekiama uždrausti naudoti išvestinių finansinių priemonių pagal užsakymą sutartis ar jas apriboti, nei padaryti taip, kad šios sutartys finansų įstaigoms būtų pernelyg brangios. Todėl pakankamo likvidumo vertinime turėtų būti atsižvelgta į nacionalinius rinkos ypatumus, įskaitant tokius duomenis kaip tam tikros rinkos dalyvių skaičius ir tipas, ir į sandorių ypatumus, pvz.

Be to, šiuo reglamentu nesiekiama uždrausti naudoti rizikos po sandorio sudarymo mažinimo paslaugas. Pitsburge G šalių pasiektą susitarimą prekybą standartizuotomis nebiržinėmis išvestinių finansinių priemonių sutartimis perkelti į biržas arba, tam tikrais atvejais, elektronines prekybos platformas ir į palyginti mažesnį įvairių nebiržinių išvestinių kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje priemonių likvidumą, reikėtų numatyti atitinkamą tinkamų prekybos vietų, kuriose prekyba pagal šį įsipareigojimą gali vykti, grupę.

Visoms tinkamoms prekybos vietoms turėtų būti taikomi glaudžiai derantys reguliavimo reikalavimai, susiję su organizaciniais ir veiklos aspektais, priemonėmis interesų konfliktų poveikiui švelninti, visos su prekyba susijusios veiklos priežiūra, skaidrumu iki ir po sandorio sudarymo, pritaikyti pagal finansinę priemonę ir prekybos modelį.

Tačiau siekiant gerinti sandorio vykdymo sąlygas ir didinti likvidumą, reikėtų numatyti galimybę prekybos vietų operatoriams pagal šį įsipareigojimą savo nuožiūra organizuoti savo dalyvių sandorius; 23 šioms išvestinėms finansinėms priemonėms dvejetainio roboto darbo principas prekybos prievolė turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai tinkamų prekybos vietų konkurencijai.

Todėl tos prekybos vietos turėtų negalėti reikalauti su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikoma ši prekybos prievolė, susijusių išskirtinių teisių, dėl kurių kitos prekybos vietos negalėtų siūlyti prekybos šiomis priemonėmis paslaugų. Siekiant veiksmingos išvestinių finansinių priemonių prekybos vietų konkurencijos, būtina, kad prekybos vietoms būtų suteikta nediskriminuojama ir skaidri prieiga prie pagrindinių sandorio šalių Kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje sistemų.

Pakeisti taisyklėse vartojamą pavadinimą Listingo departamentas į Rinkos operacijų departamentas. Pakeisti taisyklėse vartojamą pavadinimą Prekybos ir rinkos informacijos departamentas į Rinkos operacijų departamentas. Pakeisti taisyklių 2.

Nediskriminuojama prieiga prie PSŠ sistemos reiškia, kad prekybos vietai suteikiama teisė naudotis sutartims, kuriomis prekiaujama jos platformoje, taikomomis nediskriminacinėmis sąlygomis užstato reikalavimų, ekonominiu požiūriu lygiaverčių sutarčių užskaitos, garantinių įmokų užskaitos angl.

Tokiais įgaliojimais kompetentingos institucijos ir, išskirtiniais atvejais, EVPRI turėtų naudotis tik patenkinus įvairias specialias sąlygas. Jei šios sąlygos tenkinamos, kompetentingos institucijos ar, išskirtiniais atvejais, EVPRI turėtų turėti galimybę, vadovaudamosi atsargumo principu, nustatyti draudimus arba apribojimus investicinių produktų ar finansinių priemonių pateikimui į rinką, platinimui arba pardavimui klientams; 25 EVPRI kompetentingos institucijos turėtų perduoti duomenis apie savo prašymus sumažinti su išvestinių finansinių priemonių sutartimi susijusią poziciją, nustatytas vienkartines ribas ir ex-ante pozicijos ribas, kad šie kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje būtų geriau koordinuojami ir kuo panašiau taikomi.

Svarbiausius kompetentingų institucijų taikomų ex-ante pozicijos ribų duomenis reikėtų viešai skelbti EVPRI interneto svetainėje; 26 EVPRI turėtų būti suteikta galimybė iš bet kurio asmens reikalauti informacijos, susijusios su jo pozicija dėl išvestinių finansinių priemonių sutarties, prašyti sumažinti tą poziciją ir apriboti asmenų galimybę sudaryti pavienius sandorius, susijusius su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Tokiu atveju EVPRI turėtų informuoti susijusias kompetentingas institucijas apie priemones, kurių ji siūlo imtis, taip pat viešai paskelbti tas priemones; 27 sandorių finansinėmis priemonėmis duomenis reikėtų pateikti kompetentingoms institucijoms naudojantis EVPRI koordinuojama sistemakad jos galėtų nustatyti ir tirti galimus piktnaudžiavimo rinka atvejus, stebėti, ar rinkų veikla vykdoma sąžiningai ir tvarkingai, ir kontroliuoti investicinių įmonių veiklą.

Tokia priežiūra apima visas priemones, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba prekiaujama prekybos vietojetaip pat visas priemones, kurių vertė priklauso nuo tų priemonių vertės arba turi įtakos tų priemonių vertei. Siekiant išvengti bereikalingos investicinėms įmonėms tenkančios kodėl vietinis bitcoinas com neveikia naštos, finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama neorganizuotai ir kuriomis prekiaujant nepiktnaudžiaujama rinka, ataskaitų teikimo prievolės nereikėtų taikyti.

Teikiant ataskaitas reikėtų naudoti juridinio asmens identifikacinį kodą, vadovaujantis G20 įsipareigojimais. Komisija taip pat turėtų teikti ataskaitas dėl ataskaitų turinio ir formato tinkamumo nustatyti piktnaudžiavimą rinka, stebėsenos prioritetų atsižvelgiant į didžiulį pateikiamų duomenų kiekį, būtinybės nurodyti už algoritmo naudojimą atsakingo sprendimus priimančio asmens tapatybę ir konkrečių priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti tinkamą kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje dėl vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandorių teikimą, kad visos susijusios kompetentingos institucijos galėtų vykdyti priežiūrą; 28 kad sandorių ataskaitas būtų galima naudoti pagal jų paskirtį — kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje rinkos stebėsenos priemonę — jose turėtų būti nurodytas asmuo, priėmęs sprendimą investuoti, ir asmenys, kurie atsakingi už to sprendimo vykdymą.

Be m. Investicinės įmonės privalo nurodyti, ar akcijų ar valstybės emitentų išleistų skolos priemonių kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje yra skolintų vertybinių popierių pardavimas.

Kompetentingos institucijos taip pat turi turėti galimybę nevaržomai susipažinti su apskaitos dokumentais visuose pavedimo vykdymo etapuose — nuo pirminio sprendimo sudaryti sandorį priėmimo iki jo vykdymo.

Todėl investicinės įmonės turi saugoti visų savo finansinių priemonių sandorių apskaitos dokumentus, o platformų operatoriai — visų jų sistemoms pateiktų pavedimų apskaitos dokumentus.

EVPRI turėtų koordinuoti kompetentingų institucijų informacijos mainus, kad užtikrintų joms galimybę susipažinti su visais finansinių priemonių, kurių priežiūrą jos vykdo, sandorių kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje jų pavedimų, — įskaitant ne jų teritorijoje veikiančiose prekybos platformose sudarytų sandorių ir atliktų pavedimų, — apskaitos dokumentais; dvejetainiai variantai šviesoforas reikėtų vengti tą pačią informaciją teikti du kartus.

Neturėtų būti reikalaujama pagal Reglamento ES Nr. Šiuo tikslu reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą ES Nr.

Teisės akto straipsnis

Šiuo reglamentu taip pat užkertamas kelias konkurencijos iškraipymui, kadangi jame nustatytas reikalavimas suteikti prekybos vietoms nediskriminuojamą prieigą prie PSŠ, kurios siūlo nebiržinių išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugas, sistemos ir suteikti Kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje, kurios siūlo nebiržinių išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos paslaugas, nediskriminuojamą prieigą prie prekybos vietų teikiamų sandorių duomenų srautų.

Kadangi nebiržinės išvestinės finansinės priemonės — tai išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurios nevykdomos reguliuojamoje rinkoje, šiuo reglamentu būtina nustatyti panašius reguliuojamoms rinkoms taikytinus reikalavimus.

Siekiant išvengti bet kokios diskriminacinės praktikos, PSŠ turėtų sutikti atlikti įvairiose prekybos vietose sudarytų sandorių tarpuskaitą, jeigu tos prekybos vietos atitinka PSŠ nustatytus veiklos ir techninius reikalavimus. Atsisakyti suteikti prieigą galima tik jeigu dėl tokios prieigos kiltų grėsmė sklandžiam ir tvarkingam PSŠ veikimui arba finansinių rinkų veikimui ir dėl to kiltų sisteminė rizika ; 33 prekybos vietoms taip pat turėtų būti taikomas reikalavimas vadovaujantis skaidrumo ir nediskriminavimo principais suteikti prieigą PSŠ, kurios nori atlikti prekybos vietoje sudarytų sandorių tarpuskaitą, įskaitant galimybę gauti duomenų srautusišskyrus atvejus, kai dėl tokios prieigos kiltų grėsmė sklandžiam ir tvarkingam rinkų veikimui.

PSŠ teisė naudotis bet kurios prekybos vietos paslaugomis turėtų sudaryti sąlygas daugeliui PSŠ naudotis tos pačios prekybos vietos prekybos sistema. Tačiau dėl to neturėtų kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos sąveikumo arba būti suskaidytas likvidumas. Pašalinti kliūtis ir užkirsti kelią diskriminacinei praktikai siekiama todėl, kad tai padidintų konkurenciją finansinių priemonių tarpuskaitos ir prekybos jomis srityse, kaip laiku sudaryti sandorį prekyboje sumažėtų investavimo ir skolinimosi išlaidos, būtų pašalinti nepakankamą veiksmingumą lemiantys veiksniai ir skatinamos naujovės Sąjungos rinkose.

Komisija turėtų toliau atidžiai stebėti infrastruktūros po sandorio sudarymo vystymąsi ir, jei būtina, įsikišti, kad užkirstų kelią konkurencijos iškraipymui vidaus rinkoje; 34 trečiųjų šalių įmonėms teikiant paslaugas Sąjungoje taikytina nacionalinė tvarka ir reikalavimai.

Galbūt jus domina