Pagal pardavėjo pasirinktą kainą

Pirkimo - pardavimo sutartis

LT elektroninės parduotuvės paslaugomis, toliau vadinama Pirkėju, antra šalis, toliau abi šalys vadinamos šalimis, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje KIKA.

Elektroninė parduotuvė — elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www. Pirkėjas — asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.

LT sutartį toliau — siuntimai su galimybe : 1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę Pirkėjui, pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu, prekyba, amatu ar profesija, tenkinti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti kainą, nurodytą prie prekės aprašymo ir PVM sąskaitoje slapta 1 dvejetainių opcijų strategija, kurie yra neatsiejamos šios sutarties dalys.

Pirkimo - pardavimo sutartis

Ši sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, iki šios sutarties sudarymo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje KIKA.

LT susipažinęs su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, Pirkėjo teisės pagal pardavėjo pasirinktą kainą sutarties pagal LR civilinio kodekso 6.

LT prekių užsakymą, šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas. LT nesusipažino su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal LR civilinio kodekso 6.

Ультразвуковой ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК тестирование 🔫 ZF 851 защита от собаки (quiz aliexpress)

LT parduotuvėje. LT susipažino su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal LR civilinio kodekso 6.

Kadangi Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje raštu pateiktą informaciją apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, mokėjimo, pristatymo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės garantijas, o pagal pardavėjo pasirinktą kainą pat ir šios sutarties nuostatas, Pirkėjas privalo su visa Pardavėjo pateikta informacija susipažinti kiekvieno apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje KIKA.

LT metu. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekių kokybę, kiekį, asortimentą ir komplektiškumą vakarų prekyba href="http://bugis.lt/1961-pajamos-internete-investuojant-50-eur.php">pajamos internete investuojant 50 eurų prekes, nurodytas prekių užsakymo dokumente Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą kainą.

Prekių kainos yra nurodomos prie prekių aprašymų KIKA.

 1. Elektroninės parduotuvės www.
 2. Galimybė 429 1
 3. Aukščiau nurodytas pristatymo terminas gali kisti, atsižvelgiant į turimų produktų atsargas.
 4. Geriausios uždarbio rūšys internete be investicijų
 5. Plikų lašinių variantai
 6. Turbo ir dvejetainiai variantai

LT elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme. Prekių kainos yra nurodomos eurais su PVM. Už elektroninėje parduotuvėje KIKA. LT įsigytas prekes Pirkėjas gali sumokėti trimis būdais: 2.

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

Kiekviena mokėjimus surenkanti įstaiga taiko paslaugos mokestį, todėl jo dydžių Pirkėjas privalo klausti toje įstaigoje. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamai mokėjimus surenkančiai įstaigai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta mokėjimus surenkančios įstaigos elektroninės bankininkystės sistemoje. Šiuo atveju prašome Pirkėjo prekių priėmimo-perdavimo metu sumokėti už prekes tikslią pinigų sumą, nurodytą užsakyme.

Pardavėjas, gavęs iš Pirkėjo prekių užsakymo dokumentą ir apmokėjimą už įsigyjamas prekes išskyrus atvejį kai Pirkėjas už įsigyjamas prekes sumoka grynais pinigais prekių pristatymo metuužsakyme nurodytas prekes išsiuntimui paruošia ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Jei Pirkėjas per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą nesumoka už įsigyjamas prekes, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą anuliuoja ir prekių Pirkėjui neperduoda. Užsakymo pristatymo kaina: 3. Prekių pristatymas: pagal pardavėjo pasirinktą kainą. LT elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo įsigytos prekės yra pristatomos per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekės yra pristatomos per dienas, jei Pirkėjas nenurodo kitos prekių pristatymo datos, kurią gali pasirinkti darydamas užsakymą ir, jei užsakyta prekė yra Pardavėjo sandėlyje.

Prekės per anksčiau nurodytą terminą yra pristatomos tik tada, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, išskyrus atvejį, kai už įsigytas prekes Pirkėjas sumoka grynais pinigais prekių pristatymo metu.

kur užsidirbti pinigų investicijoms internete

Tuo atveju, kai užsakytos prekės Pardavėjo sandėlyje nėra ir Pardavėjas negali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti, kad negali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, grąžina Pirkėjui įmokėtas sumas.

Tuo atveju, kai užsakytos prekės Pardavėjo sandėlyje nėra, bet Pardavėjas gali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas, gavęs užsakymą, apie tai informuoja Pirkėją ir nurodo terminą per kurį prekė bus pristatyta.

Šiuo atveju prekės pristatymo terminas negali būti ilgesnis nei 30 dienų nuo prekės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos. Prieš pristatydamas prekes kurjeris susisiekia su Pirkėju pagal Pirkėjo nurodytus kontaktinius duomenis ir suderina patogų Pirkėjui pagal pardavėjo pasirinktą kainą pristatymo laiką.

Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas nerandamas ar kt.

 • Pirkimo Pardavimo Taisyklės | Furnibay
 • bugis.lt | Parduotuvės taisyklės
 • Kas padėjo juodųjų brokerių apžvalgoms
 • Pirkimo sąlygos | bugis.lt
 • Prekiaujant kviečiais
 • Prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės Bendrosios nuostatos Šios prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės yra taikomos įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.

Prekių priėmimas: 3. Gavęs prekes Pirkėjas rts pasirinkimo vertė prekes patikrinti ir neturint pretenzijų Pardavėjui dėl prekės kokybės prekių priėmimo-perdavimo akte patvirtinti, kad prekės Pirkėjui yra perduotos tinkamai. Jei prekių patikrinimo metu Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui dėl prekių kokybės, tai privalo nurodyti prekių priėmimo-perdavimo akte, kuris yra neatskiriamas šios sutarties priedas ir yra pateikiamas Pirkėjui prekių perdavimo metu.

Sutartinė garantija: Teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas ir ar pagal pardavėjo pasirinktą kainą gamintojas, platintojas, tiekėjas, importuotojas ar bet koks kitas asmuo, savo vardu skirstantis prekes. Jei tokios rūšies garantija nustatyta — tai yra pažymima prie prekės pateiktame aprašyme.

Šiuo atveju, esant nustatytam prekės garantijos terminui, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą.

Pirkimo taisyklės | bugis.lt

Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio pagal pardavėjo pasirinktą kainą kokybės garantijos terminas pasibaigęs.

Prekės tinkamumo naudoti garantija: Tais atvejais, kai nustatytas prekės tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per nustatytą prekės tinkamumo naudoti terminą.

Įstatymo nustatyta garantija: Pagal pardavėjo pasirinktą kainą atvejais, kai nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio termino. Pirkėjas per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo dienos turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties.

ieško privataus brokerio atidarant brokerio asmeninę sąskaitą

Jei Pirkėjas nusprendžia pasinaudoti įstatymo jam suteikta teise atsisakyti sutarties, tai apie savo sprendimą privalo Pardavėją informuoti raštu: pateikti užpildytą sutarties atsisakymo formą, kurią gali rasti paspaudus nuorodą arba pateikti aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

Pirkėjui pateikus sutarties atsisakymą elektroninėmis ryšių priemonėmis, Pardavėjas nedelsiant informuos Pirkėją quk ru demo sąskaita sutarties atsisakymo gavimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu laišku.

Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip pagal pardavėjo pasirinktą kainą keturiolika dienų nuo pranešimo pagal pardavėjo pasirinktą kainą sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui.

Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, per keturiolika dienų privalo atsiimti prekę ir grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

Atstovauja šiuos gamintojus

Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Pirkėjas privalo atsakyti už grąžintos prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas pagal pardavėjo pasirinktą kainą, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo. Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

Pirkėjas neturi teisės pagal pardavėjo pasirinktą kainą anksčiau nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo netekimoyra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai: Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t. Prie prašymo Pirkėjas privalo pridėti prekės pirkimą—pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

rizikuoja pasirinkimo galimybėmis

Nepateikus prekės pirkimo-pardavimo pagal pardavėjo pagal pardavėjo pasirinktą kainą kainą Pardavėjo patvirtinančio dokumento — Pirkėjo reikalavimai nėra vykdomi. Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, pagal pardavėjo pasirinktą kainą, modelis ar komplektiškumas: Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių gavimo dienos pakeisti ją analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke.

Jeigu keičiant prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Šiuo atveju Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą.

Pirkėjas šia teise gali pasinaudoti tik tada jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimo, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti prekės išvaizdos pakeitimu. Tuo atveju jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių gavimo dienos grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai: Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės maisto prekę, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, o taip pat tuo atveju jeigu Pirkėjui buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti užsakymo numerį ir grąžintinos prekės pavadinimą, prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš toliau nurodytų reikalavimų, t.

Pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu  www. Internetinė parduotuvė —  www. Pardavėjas —  www. Pirkėjas — asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių pagal pardavėjo pasirinktą kainą. Pirkimo — pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo — pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Prekių grąžinimo ir keitimo vieta: Dėl prekių keitimo ar grąžinimo prašome kreiptis telefonu arba el. Susiderinus vietą ir laiką, prekę bus galima pasikeisti arba grąžinti naudojantis kurjerio paslaugomis. Pardavėjas, kiek to reikalauja sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygos, turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys pagal pardavėjo pasirinktą kainą naudojami tik pagal pardavėjo pasirinktą kainą forma sudaromos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

gal di užsidirbti pinigų brokeris internetiniai pinigai kur užsidirbti

Pirkėjo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį. Šalys susitaria vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį elgtis apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai.

Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių force majeurekurių ji negalėjo išvengti ar nugalėti.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą

 • Internetinis mainų uždarbis forumas
 • Pirkimo taisyklės ir sąlygos | bugis.lt
 • Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės - Agrolitpa
 • Parduotuvės taisyklės 1.
 • Kaip tapti kriptovaliutų makleriu

Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą darbas internete be investicijų ir taškų

Visi sutartyje numatyti arba su sutarties vykdymu ar reikalavimų, kylančių iš sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti raštiški. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu, o Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia KIKA. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią dieną, kai pranešimas buvo išsiųstas, jei buvo siųstas darbo valandomis.

Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus dešimt darbo dienų nuo išsiuntimo. Santykiams, kylantiems iš šios sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. Prieš kreipdamasi į teismą nukentėjusioji šalis privalo sutartį pažeidusiai pagal pardavėjo pasirinktą kainą pateikti rašytinę pretenziją.

Per pretenzijoje numatytą protingą terminą nepavykus išspręsti ginčo, jie sprendžiami norminių teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Pardavėjo išlaidas, susijusias su Pirkėjo įsiskolinimo išieškojimu, dengia Pirkėjas. Prie šios sutarties pateikiami priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

Sutarties atsisakymas Atsižvelgiant į tai, kad iki prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje Kika. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti anksčiau nurodyta teise atsisakyti pirkimo—pardavimo sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po pagal pardavėjo pasirinktą kainą pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo netekimoyra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

Jei Pirkėjas nusprendžia pasinaudoti įstatymo jam suteikta teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, tai apie savo sprendimą privalo Pardavėją informuoti raštu: pateikdamas užpildytą sutarties atsisakymo formą, kurią gali rasti paspaudus nuorodą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo pagal pardavėjo pasirinktą kainą atsisakyti sutarties.

Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą, per keturiolika dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Pinigai negrąžinami tol, kol Pardavėjui negrąžinamos Pirkėjo įsigytos prekės. Jei jūsų gyvūnas turėtų nykščius, jis sektų KIKA naujienas.

Galbūt jus domina