Sandorių tarpininkavimo ataskaita, Profesionali ataskaita apie Tarpininkavimo, informacijos komercinė agentūra Tika. bugis.lt

sandorių tarpininkavimo ataskaita

Tarpininkavimo, informacijos komercinė agentūra "Tika" ataskaita

Šioje valstybėje narėje valdo gamybos ir prekybos įmonę. Per šį laikotarpį HB naudojosi Austrijos PVM mokėtojo kodu tik tokiems sandoriams: HB pirko iš Vokietijoje įsisteigusių tiekėjų produktus, kuriuos vėliau perparduodavo Čekijoje įsisteigusiam ir kaip PVM mokėtojui įregistruotam klientui. Šiuos produktus Vokietijos tiekėjai tiesiogiai siųsdavo galutiniam gavėjui Čekijoje.

užsidirbti pinigų mobilųjį telefoną nemokami prekybos kursai

Austrijos mokesčių inspekcija taip pat nusprendė, kad, nors prekių įsigijimas Bendrijos sandorių tarpininkavimo ataskaita įvyko Čekijos Respublikoje, jis taip pat buvo laikomas įvykusiu Austrijoje, nes HB naudojo Austrijos PVM mokėtojo kodą.

Todėl mokesčių administratorius nutarė apmokestinti HB įvykdytus prekių įsigijimo Bendrijos viduje sandorius.

kas yra variantų skirtumai variantai oras

Ginčas nusikėlė į ETT, kuriam buvo pateiktas klausimas, ar PVM direktyva turi būti aiškinama taip, kad jame nurodyta sąlyga netenkinama tuomet, kai apmokestinamasis asmuo yra įsisteigęs ir įregistruotas kaip PVM mokėtojas valstybėje narėje, iš kurios siunčiamos ar gabenamos prekės, net jei šis apmokestinamasis asmuo konkrečiam prekių įsigijimo Bendrijos viduje sandoriui naudoja kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą.

ETT nurodė, sandorių tarpininkavimo ataskaita direktyvos straipsnyje įtvirtintos kumuliacinės sąlygos, kurių laikydamosi valstybės narės imasi priemonių apmokestinti PVM prekių įsigijimą Bendrijos viduje, įvykdytą jų teritorijoje, t. Straipsnyje yra įtvirtintas reikalavimas, kad prekes įsigytų apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsisteigęs valstybėje narėje, siuntimo arba gabenimo Bendrijos viduje paskirties vietoje, bet būtų įregistruotas sandorių tarpininkavimo ataskaita PVM mokėtojas kitoje valstybėje narėje, o prekės turi būti įsigyjamos tam, kad galimybių prognozės apmokestinamasis asmuo, galėtų tiekti šias prekes sandorių tarpininkavimo ataskaita pačioje valstybėje narėje.

Tačiau PVM direktyvos straipsnio c punkte, reikalaujama, kad prekės, kurios yra įsigijimo Bendrijos viduje objektas, būtų tiesiogiai siunčiamos ar gabenamos iš kitos valstybės narės nei ta, kurioje apmokestinamasis asmuo yra įregistruotas kaip PVM mokėtojas, asmeniui, kuriam jis tas prekes patieks vėliau.

Pastarojoje nuostatoje nustatyta sąlyga yra susijusi su valstybe nare, iš kurios pradedamas gabenimas Bendrijos viduje, kad įsigijimui Bendrijos viduje galėtų būti taikoma supaprastinta schema, numatyta PVM direktyvos straipsnyje. Formaliai vertinant direktyvos nuostatas, galima būtų teigti: kadangi nagrinėjamos prekės buvo išsiųstos į Čekijos Respubliką iš Vokietijos ir HB turėjo Vokietijos PVM sandorių tarpininkavimo ataskaita kodą, turėtų būti atsisakyta šiai bendrovei neapmokestinti to tiekimo.

Todėl PVM direktyvos straipsnio c punktas, turi būti suprantamas, viena sandorių tarpininkavimo ataskaita, kad jeigu valstybėje narėje, kurioje pradedamas gabenimas, gavėjas taip pat turi PVM mokėtojo kodą, nurodomą įsigyjant gabenamas prekes, tai reiškia, kad šis sandoris įvyko šioje valstybėje sandorių tarpininkavimo ataskaita ir jis negali būti laikomas įsigijimu Bendrijos viduje.

sandorių tarpininkavimo ataskaita realių ir finansinių investicijų rinka

Kita vertus, PVM direktyvos straipsnio c punktas turi būti suprantamas atsižvelgiant į kitus šios direktyvos straipsnius, kuriuose patikslinamos ir papildomos supaprastinto tiekimo taikymo sąlygos.

Todėl ETT daro išvadą, kad kai gavėjas turi PVM mokėtojo kodus keliose valstybėse narėse, tik į PVM mokėtojo kodą, kurį jis nurodė įsigydamas sandorių tarpininkavimo ataskaita Bendrijos viduje, turi būti atsižvelgiama vertinant, ar įvykdyta sąlyga, nurodyta PVM direktyvos straipsnio c punkte. Todėl ETT sprendė, kad negalima apmokestinamajam asmeniui, kuris įsigyja prekių PVM direktyvos straipsnyje įtvirtintomis sąlygomis, neleisti pasinaudoti supaprastinta tiekimo schema vien dėlto, kad šis apmokestinamasis asmuo taip pat turi PVM mokėtojo kodą siuntimo arba gabenimo Bendrijos viduje valstybėje narėje, kadangi toks atsisakymas sukeltų labai skirtingą apmokestinamųjų asmenų vertinimą ir kiltų pavojus be pateisinimo apriboti ekonominę veiklą remiantis apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodu.

Sandorių tarpininkavimo ataskaita PVM direktyvos straipsnio c punktas turi būti aiškinamas taip, kad jame nurodyta sąlyga tenkinama tuomet, kai apmokestinamasis asmuo yra sandorių tarpininkavimo ataskaita ir įregistruotas kaip PVM mokėtojas valstybėje narėje, iš kurios siunčiamos ar gabenamos prekės, bet tik jei šis apmokestinamasis asmuo konkrečiam prekių įsigijimo Bendrijos viduje sandoriui naudoja kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą.

ETT taip pat pažymėjo, kad pareiga, susijusi su ataskaitų pateikimu, turi būti laikoma formalia.

Černiavskajos Tarpininkavimo ir Komercijos Firma "Tanana" ataskaita

Pagal mokesčių neutralumo principą dėl to, kad apmokestinamasis asmuo neįvykdė formalių PVM direktyvos 42 straipsnio b punkte numatytų reikalavimų, negali būti abejojama tuo, kad turi būti taikomas šios direktyvos 42 straipsnis, jeigu minėto 42 straipsnio a punkte įtvirtintos esminės sąlygos yra įvykdytos.

Iš tiesų atsisakymas taikyti PVM direktyvos 42 straipsnį dėl šios priežasties gali lemti dvigubą apmokestinimą, jeigu tarpinis įgijėjas bus taip pat apmokestintas pagal PVM direktyvos 41 straipsnio 1 dalį, įsigyjant prekių Bendrijos viduje PVM mokėtojo kodą suteikusioje valstybėje narėje, o galutinis įgijėjas būtų taip pat apmokestintas. Todėl darytina išvada, kad PVM direktyvos 42 straipsnis taikomas, kai yra įvykdytos esminės sąlygos.

Be to, svarbu kad įgijėjo PVM mokėtojo kodas galiotų sudarant sandorius.

žmonių, kurie pirko bitkoinus u robotas dvejetainėms parinktims

Tačiau nesvarbu, kad šis kodas nebegalioja, kai pateikiamos ataskaitos. Valstybė narė negali nesuteikti tikslinimo galimybės, neleisdama ūkio subjektui tarpininkui atgaline data taikyti PVM direktyvos 42 straipsnio, jeigu tas ūkio subjektas įrodo, jog esminės sąlygos yra įgyvendintos.

Tačiau siekdamos nubausti už formalių reikalavimų nesilaikymą valstybės narės sandorių tarpininkavimo ataskaita numatyti kitų sankcijų, nei atsisakymas leisti taikyti PVM direktyvos 42 straipsnį, pavyzdžiui, skirti baudą arba numatyti piniginę sankciją, proporcingą pažeidimo sunkumui.

Ateities sandoriai

Iš tiesų šioje nuostatoje nereikalaujama, kad apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodas vis dar galiotų pateikiant ataskaitą. Tačiau egzistuoja du atvejai, kai formalaus reikalavimo nesilaikymu galima pateisinti PVM direktyvos 42 straipsnio netaikymą: 1 jeigu apmokestinamasis asmuo tyčia sukčiavo mokesčių srityje ir dėl to sukėlė grėsmę bendrosios PVM sistemos veikimui; 2 jei dėl šio nesilaikymo nebūtų galima pateikti neginčijamo įrodymo, kad esminiai reikalavimai įvykdyti.

Arūnas Šidlauskas.

  • Adresas: Konstitucijos pr.
  • Ateities sandoriai - Swedbank
  • Profesionali ataskaita apie Tarpininkavimo, informacijos komercinė agentūra Tika. bugis.lt
  • Они жили все в том же городе, ходили по тем же удивительно неизменным улицам, а между тем число лет, пронесшихся над ними, превысило миллиард.

  • Pajamos per tinklą
  • Dvejetainiai parinktys islamas

Galbūt jus domina