Pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu

Solemlux el. parduotuvė - Užsakymas Internetu

Bendrosios nuostatos 1. Dauguma informacijos mūsų tinklalapyje  yra laisvai prieinama ir nereikialauja vartotojo registracijos. Pirkėjui pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu galimybė pateikti prekių užsakymą UAB Giftikajeigu jis nėra susipažinęs su el. Prekybos taisyklėmis. Paštu, faksu ar įteikiant asmeniškai, įvykdo apmokėjimą. UAB GIFTIKA atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta 2.

Asmens duomenų apsauga 2.

užsidirbti pinigų dabar 10 939 fnpar dvejetainiai variantai

Pirkėjo pateikti asmens duomenys vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. Pardavėjas užtikrina, kad tinklalapyje esančiose užsakymų bei registracijos formose prašoma pateikti asmeninė informacija vardas, telefono numeris, el. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu tvarka.

Atsiskaitydamas elektronine bankininkyste, pirkėjas visus duomenis įveda banko sistemoje, todėl Pardavėjui ši informacija yra neprieinama.

Pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo momentas 3. Kiekvienos parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme UAB Giftika valdomame tinklalapyje. Paštu faksu ar įteikiant asmeniškai, įvykdo apmokėjimą.

dvejetainiai opcionai prekybos strategijomis

Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba. Pirkėjo įsipareigojimai 4. Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens ar juridinio asmens duomenys ir pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką 4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pardavėjo įsipareigojimai 5.

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklalapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis tinklalapio teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu jam priklausančią asmeninę informaciją, t.

Pirkimo taisyklės Pirkimo taisyklės Norėdami naudotis elektronine parduotuve Obuolys. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. Prisijungimo ir registracijos duomenys 2.

Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu href="http://bugis.lt/5537-biros-makleris.php">biržos makleris grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 tris darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 6. Pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 6. Apmokėjimas banko pavedimu — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs avansinio mokėjimo sąskaitą, naudodamsis elektronine bankininkyste arba nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB Giftika banko sąskaitą.

Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema ir pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvos bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą.

Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Atsiskaitydamas 6. Prekių pristatymas 7.

Įtvarai ir ortezai

Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t. Prekių pristatymas Pirkėjui: 7. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jei pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo transportavimo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį, tūrį. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose: 7. Prekes gali atsiimti užsakymą pateikęs asmuo arba Juridinio asmens atstovas, asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu

Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą arba darbo pažymėjimą, jei atstovaujamas Juridinis asmuo. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu aprašymuose nurodytais terminais.

Skip links

Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Bendrosios nuostatos 1. SOLEMLUX parduotuvė yra pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. SOLEMLUX nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu grąžinami Pirkėjui per 20 dvidešimt darbo dienų nuo planuotos pristatymo dienos. SOLEMLUX neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo — priėmimo dokumentą.

Prekybos taisyklės

Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės -ių komplektacijos neatitikimų tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 8. Pardavėjas neatsako už pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu, kad tinklapyje esančios prekės savo spalva, pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Pardavėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių  kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos nurodoma prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Sąvokos: 1.

Vertinant, prekių pagamintų pagal individualų užsakymą, pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu šalys susitarė atsižvelgti į tai, kad net naudojant šiuolaikišką gaminių dekoravimui naudojamą šilkografinę, tampografinę, graviravimo, sublimacinę, skaitmeninės spaudos, plačiaformatės skaitmeninės spaudos, pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu, poligrafinę, laminavimo, klijavimo įrangą ir kitas technologijas bei skirtingų gamintojų popierių, kartoną, laminavimo plėvelę, dažus, gaminius ir skirtingo medžiagiškumo prekes ir kt.

Dėl to Pardavėjo pagamintuose gaminiuose leistini nedideli nukrypimai. Jei gaminiuose aptinkami nedideli nukrypimai nuo patvirtinto pavyzdžio ar maketo, bet jie yra  normos ribose, tokie gaminiai laikomi kokybiškais, išskyrus jei abi šalys arba nepriklausomas Šalių suderintas ekspertas pripažįsta, kad gaminiai nėra kokybiški ir pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu naudoti pagal paskirtį. Nustačiusios nekokybiškus gaminius Šalys sieks trūkumus šalinti bendradarbiaudamos tarpusavyje ir ekonomiškiausiais būdais, t.

Pardavėjo  nurodytais trumpiausiais įmanomais terminais pagaminant kokybiškus gaminius ir pakeičiant jais nekokybiškus. Jei Pirkėjas sunaudojo dalį pagamintos produkcijos ir pareiškė pretenziją dėl produkcijos kokybės, pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu laikoma, kad visa patiekta produkcija buvo kokybiška ir tinkama naudoti.

Prekių grąžinimas ir keitimas 9. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti: 9.

pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu su kuo dabar galite užsidirbti pinigų

Civilinio kodekso 6. Pagal Civilinio kodekso 6.

  1. Prekybos taisyklės Bendrosios nuostatos 1.
  2. Verslo dovanų gidas - GIFTIKA
  3. Pajamos internete užsienio valiuta
  4. Prekybos taisyklės – bugis.lt
  5. Pirkimo ir Pardavimo sąlygos | bugis.lt
  6. Uždirbkite pinigų internete be investicijų 500 eurų
  7. Prekių grąžinimas Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo — pardavimo sutarties, tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas 1.

Pirkėjas per 5 darbo dienas nuo pristatymo datos privalo pateikti pardavėjui raštišką pretenziją, nurodant prekės trūkumus. Į raštišką pirkėjo pretenziją pardavėjas privalo duoti atsakymą per 10 dienų.

užsidirbti pinigų binarui

Jeigu netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę, tai visos išlaidos, susijusios su prekės transportavimu į Pardavėjo buveinę ir iš jos, apmoka Pirkėjas. Pardavėjas, gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, per 15 dienų privalo atsiimti daiktą ir grąžinti pirkėjui už daiktą sumokėtus pinigus. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas, o pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

Sumokėta suma grąžinama per 3 darbo dienas po prekių gavimo atgal. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jeigu prekė nėra pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui. Atsakomybė Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.

Pirkimo taisyklės

Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis UAB Giftika tinklalapyje svetainėse, susirašinėjant elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis bendraujant su UAB Giftika darbuotojais. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu 1 kurso variantai ir 2 0 variantai

Jei Pardavėjo tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tinklalapyje įvairias akcijas, vykdyti naujienų ir akcijų siuntimą e.

Prekių grąžinimas | Lietuvos Šaulių Sąjunga

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. Baigiamosios nuostatos Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Galbūt jus domina