Finansų maklerio indėliai. Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami | Mėmelio Taupomoji Kasa

Apie mus - bugis.lt

XII įsigaliojimo dienos LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 10 str.

įprastos klaidos prekiaujant realios galimybės statybose

XII, nebebus draudžiami. XII įsigaliojimo, taikomos teisės normos, galiojusios iki statymo Nr.

finansų maklerio indėliai

XII įsigaliojimo. XII įsigaliojimo dienos LR finansų maklerio indėliai maklerio indėliai ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka nustatoma visų indėlių draudimo sistemos dalyvių į Indėlių draudimo fondą mokėtina metinė periodinių ex ante indėlių draudimo įmokų suma ir apskaičiuojama kiekvieno indėlių draudimo sistemos dalyvio mokėtinos indėlių draudimo įmokos dydis laikotarpiui nuo 07 03 iki 06 Nustatant metinę periodinių ex ante indėlių draudimo įmokų sumą šioje dalyje nurodytam laikotarpiui, vertinami 06 30 duomenys.

XII įsigaliojimo indėlių draudimo sistemos dalyvių apskaičiuota ir į Indėlių draudimo fondą sumokėta indėlių draudimo įmokų suma viršija indėlių draudimo įmokų sumą, apskaičiuotą už tą patį laikotarpį pagal LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytą tvarką, perviršis užskaitomas kaip artimiausios mokėtinos periodinės ex ante indėlių draudimo įmokos.

IX Vilnius.

finansų maklerio indėliai

Galbūt jus domina