Realūs variantai novatoriški projektai,

„City Projects“ inovacijos: projektai atgimsta virtualioje realybėje
  • „City Projects“ inovacijos: projektai atgimsta virtualioje realybėje - bugis.lt
  • Nuotolinio darbo biržos
  • Paskirstymo kanalas; Pradinės išlaidos.
  • Ką reiškia novatoriškas verslumas. Šiuolaikinės mokslo ir švietimo problemos

Įkurti vaikų ir moterų klubai. Buvo populiarinama Krymo totorių kultūra: rengiamos parodos, tradicinių siuvinių kursai, veikė folkloro ratelis. Krymo totorių bendruomenės atstovų vizitas į Lietuvą, užmegzti ryšiai su Lietuvos totorių bendruomene. Projekto metu paruošti instruktoriai Gorodoke pravedė 19 mokymų.

Inovatyvaus verslumo plėtros veiksniai

Pokrovsko, Gorodoko ir Kremenčiuko švietimo sistemos administracijos darbuotojams mokymų ir nuotolinių konsultacijų metu buvo pristatyti NU krepšelio įvedimo privalumai. Pradėjo veikti informacinė svetainė, kurioje 82 paslaugų teikėjai iš Kremenčiuko ir Gorodoko registravo NU programas. Sukurtas krepšelio modelį pristatantis ir svetainę reklamuojantis filmukas.

Švietimo iniciatyvų skatinimas Naujojoje Ukrainos mokykloje: Kelyje į pokyčius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 55 EUR m. Įvyko jaunimo mainai, kurių metu Vilniuje apsilankė 40 jaunuolių iš Luhansko ir Donecko regionų mokyklų. Mainų dalyviai tobulino bendruosius įgūdžius, mokėsi planuoti ir kurti projektus. Patobulinti mokytojų gebėjimai lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei vesti mokymus savo kolegoms mokyklose.

Novatoriškų projektų vertinimo metodai

Mokymų dalyviai įgijo žinių apie socialinio ir emocinio ugdymo sampratą ir naudą mokyklos bendruomenei bei jos nariams, išmoko šias žinias pritaikyti ir socialinį emocinį ugdymą integruoti į mokyklos gyvenimą. Atliktas mokslinis tyrimas apie profesinio mokymo metodų pritaikymą Ukrainoje.

  1. Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.
  2. Tikslai: Pagrindinis projekto tikslas —  suformuoti vieningą GI valdymo specialistų rengimo Lietuvoje strategiją bei parengti jų trijų lygių bakalauro, magistro, daktaro tarpusavyje susietų mokymo programų projektus.

Suorganizuota baigiamoji konferencija ir baigiamieji renginiai Lvove bei seminaras nukentėjusiems realūs variantai novatoriški projektai karo mokiniams dalyvavo opcionų dvejetainės premijos mokiniai.

Baigiamojo modulio metu dalyviai sutvirtino įgytas žinias nesmurtinės komunikacijos, konfliktų moderavimo, darbo komandoje srityse.

Ką reiškia novatoriškas verslumas. Šiuolaikinės mokslo ir švietimo problemos

Išverstos ir parengtos leidybai 3 knygos apie bendravimą be smurto. Inovatyvūs neformalaus realūs variantai novatoriški projektai metodai 7 EUR Diplomatinės atstovybės projektas TIKSLAS: Projekto tikslas yra praktiškai pristatyti Ukrainos mokytojams neformalaus švietimo mokymo metodus, taikomus mokant anglų kalbos, fizinio aktyvumo ir sprendžiant socialines problemas.

  • Ką reiškia novatoriškas verslumas.
  • Inovacijų įvertinimo metodai. Santrauka: Novatoriškų projektų efektyvumo įvertinimas

Regiono mokytojai buvo mokomi taikyti naujus formalaus ir neformalaus mokymo metodus. Vasaros stovykloje Lietuvoje dalyvavę vaikai supažino su liaudies amatais, išmoko kurti dekoracijas liaudies meno motyvais, tobulino ekologines žinias, ugdė sveikos gyvensenos įpročius, lavino draugiško požiūrio į aplinką ir gamtą įgūdžius.

Dalyviai gavo metodinį leidinį apie SEU integravimą į ugdymo procesą.

Novatoriškas verslumas Rusijoje

Vizito metu vaikai klausėsi Lietuvos menininkų ir žurnalistų paskaitų, aplankė istorinius objektus. Istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas Kultūros paveldas žmogaus ir valstybės laisvės garantas — Lietuvos ir Ukrainos patirtys Trakų rajono savivaldybės administracija 18 EUR TIKSLAS: Perteikti Lietuvos gerąją patirtį kultūros paveldo objektų restauravimo ir realūs variantai novatoriški projektai visuomenei srityje Lucko miesto savivaldybės specialistams. Specialistai apžiūrėjo Trakų rajone restauruotus ir pritaikytus visuomenės lankymui kultūros paveldo objektus.

Surengti mokymai Lucko miesto savivaldybės darbuotojams, kultūros paveldo išsaugojimo bei turizmo specialistams Ukrainoje 30 dalyviųkaip tinkamai įvertinti kultūros paveldo išteklius, nustatyti jų restauravimo poreikį ir pritaikymo visuomenei galimybes. Sukurta 13 mokslinių teminių tekstų lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Geras valdymas Pagalba Ukrainai įgyvendinant teismų sistemos reformą Nacionalinė teismų administracija 10 Realūs variantai novatoriški projektai TIKSLAS: Remti teisingumo sektoriaus reformas  prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

„City Projects“ inovacijos: projektai atgimsta virtualioje realybėje

Išversta į rusų kalbą 17 psl. Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms Lietuvos savivaldybių asociacija 13 EUR Regioninis projektas TIKSLAS: Perduoti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos vietos valdžios institucijoms, parengti politines rekomendacijas minėtų tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu bei sustiprinti savivaldybių tarptautinį bendradarbiavimą.

CEMR Vilniuje surengta konferencija dalyviųkurioje pristatyta informacija apie DV politikos aktualijas, ES šalių savivaldybių patirtis, sustiprintas tolesnis Lietuvos realūs variantai novatoriški projektai Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo savivaldybių bendradarbiavimas, pasirašyta LSA ir Ukrainos miestų sąjungos bendradarbiavimo sutartis.

Konferencijos rezultatai su minėtų šalių delegacijų atstovais aptarti spalio d.

realūs variantai novatoriški projektai

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijoje. Parengtos rekomendacijos Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybėms.

realūs variantai novatoriški projektai akcijų pasirinkimas

Paruošta informacinė medžiaga ukrainiečių ir anglų kalbomis apie biomasės rinkos plėtros realūs variantai novatoriški projektai ES ir Ukrainoje, kuri patalpinta projekto vykdytojo bei partnerio internetinėse svetainėse. Parengta ir išversta mokymų medžiaga ir USB forma.

prekybos brokeris

Pagerinta specialistų kvalifikacija teikti nuotolinę priežiūrą. Suteiktos 4 dienų praktinės dvejetainiai variantai pasimatymai konsultacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos paslaugų teikimo organizavimą rytų Ukrainos srityse. Psichosocialinės reabilitacijos metodų vystymas socialinės globos namuose Poltavos, Donecko ir Kijevo regionuose VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos.

Galbūt jus domina