Brokerio taisyklės. Informacija būsimiems NT brokeriams

Brokerių veikla - Socialinės garantijos

Brokerių veikla - Socialinės garantijos

Bendroji informacija 1. Tinklapis www. Vartotojas naudodamasis Svetaine sutinka, kad visa Draudimo įstatyme ir kituose draudimo veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose nurodyta informacija draudėjui būtų pateikta šioje Svetainėje. Svetainės brokerio taisyklės taisyklės toliau — Taisyklės nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio ryšio priemonėmis internetu sąlygas bei tvarką.

brokerio taisyklės paukščiai su pinigų atsiėmimu be bitcoin investicijų

Taisyklės taip pat nustato Svetainės lankytojų toliau — Vartotojaiturinčių ketinimus sudaryti draudimo sutartis brokerio taisyklės teikiančių užklausimus Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, brokerio taisyklės, ir ar pageidaujančių naudotis kitomis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis teises ir pareigas.

Vartotojai, norėdami atlikti Svetainėje bet kokius veiksmus ir ar naudotis Brokerio teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei patvirtinti, kad sutinka jų laikytis.

pirkimo pasirinkimo sandoris

Jei Brokeris siūlo Vartotojui suteikti papildomas susijusias paslaugas, Vartotojas yra supažindinamas su tokių paslaugų pobūdžiu ir sąlygomis iš anksto, t. Vartotojas negali naudotis Svetaine, jei jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir ar su jomis nesutinka. Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis arba kuria nors jų dalimi, jis turi nutraukti baigti naudotis Svetaine, neatlikti jokių veiksmų Svetainėje bei negali užsakyti Brokerio teikiamų paslaugų įskaitant, bet neapsiribojant: brokerio taisyklės geriausios draudimo įmokos kainos, gauti pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį ir pan.

NT brokerių sertifikavimo taisyklės - LNTAA

Jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir ar atlieka bet kokius veiksmus Svetainėje, laikoma, jog Brokerio taisyklės susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Brokeris neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir Brokerio teikiamomis paslaugomis, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

  • INFORMACIJA BŪSIMIEMS NT BROKERIAMS - Vilniaus Turtas
  • Kopėčių strategija pasirinkimuose

Brokeris pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Vartotojas kiekvieną kartą, prieš pradėdamas naudotis Svetaine, privalo susipažinti su Taisyklėmis bei patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Vartotojas privalo naudotis Svetaine, nepažeisdamas galiojančių teisės aktų reikalavimų, tik brokerio taisyklės tikslais ir tik tokiu būdu, kad Vartotojo veiksmai nepažeistų Brokerio, kitų asmenų teisių bei neapribotų jų galimybių naudotis Svetaine.

Vartotojas veikia savo rizika ir atsakomybe, todėl jeigu Vartotojas naudodamasis Svetaine, pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, draudimo kompanijos ir ar kiti tretieji asmenys patiria nuostolių dėl šiame punkte nurodytų veiksmų, Vartotojas brokerio taisyklės juos atlyginti. Svetaine leidžiama naudotis tik bendrosios paskirties interneto naršyklių pavyzdžiui, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera ir kt.

brokerio taisyklės dvejetainiai variantai ir forex

Draudžiama naudotis Svetaine per programas bet kokiu tikslu siunčiančias Svetainei automatines užklausas. Vartotojų pateikiama informacija 2.

100 dvejetainių opcijų signalų dvejetainių opcijų grąžinimo strategija

Vartotojas turi teisę naudotis Brokerio taisyklės tame tarpe teikti užklausas draudimo įmokų paskaičiavimams, sudaryti draudimo sutartis tik dėl savo ar kitų asmenų, suteikusių tokius pavedimus bei įgaliojimus, interesų.

Vartotojas privalo sistemoje naudoti, nurodyti bei teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam brokerio taisyklės tokius įgaliojimus. Vartotojas, pateikdamas informaciją ir duomenis Svetainėje, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens brokerio taisyklės savininkas subjektas ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu. Užsidirbti pinigų kriptovaliuta, Svetainėje pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis ir informacija yra brokerio taisyklės, tiksli brokerio taisyklės išsami.

Remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija, Svetainėje yra formuojami draudimo kompanijų pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, nustatomos draudimo įmokos bei kitos draudimo sutarties sąlygos. Brokeris neprivalo tikrinti Vartotojo pateiktos informacijos teisingumo ir tikslumo. Brokeris ir ar draudimo kompanija nėra atsakingi už tai, jeigu Vartotojas Svetainėje naudojo, nurodė neteisingus, neišsamius ir ar netikslius duomenis ir ar informaciją.

Brokeris ir ar draudimo kompanija neprisiima atsakomybės dėl kiek brokeriai uždirba biržoje įmokų dydžio nustatymo, sutarčių sudarymo, atsisakymo sudaryti draudimo sutartis, jų vykdymo ar nevykdymo, įvykių pripažinimo ar nepripažinimo draudiminiu, draudimo išmokų mokėjimo, nemokėjimo, sumažinimo, jeigu Vartotojo nurodyta netiksli ir ar neteisinga informacija turėjo įtakos draudimo įmokos dydžio nustatymui, sprendimui dėl draudimo sutarties brokerio taisyklės ir ar jos sąlygų nustatymo, draudimo rizikų vertinimui ir kt.

Atskirais atvejais pvz.

Veiklos Paslaptys iš Pirmų Lūpų

Gautos informacijos pagrindu bus konkretizuojamos draudimo pasiūlymo sąlygos, draudimo įmoka. Patvirtindamas šias Taisykles Vartotojas sutinka, kad Brokeris ar jo pavedimu kiti asmenys atliktų tokius veiksmus su Vartotojo pateiktais duomenimis. Vartotojui, nurodžius netikslius ir ar neteisingus duomenis bei informaciją, remiantis kuriais buvo pateikti draudimo įmokų paskaičiavimai, pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, sudarytos draudimo sutartys, o įvykus draudimo sutartyje nurodytiems draudžiamiesiems įvykiams ir ar išaiškėjus, kad Vartotojas pateikė netikslius ir ar neteisingus duomenis, draudimo kompanija turi teisę nutraukti draudimo sutartį, pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti ir ar brokerio taisyklės draudimo išmoką pagal draudimo sutartyse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Draudimo įmokų apskaičiavimas ir jų pateikimo sąlygos Svetainėje 3. Vartotojas, turintis ketinimų sudaryti Svetainėje nurodytų draudimo rūšių draudimo sutartis bei pageidaujantis sužinoti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotas draudimo įmokas, turi teisę Dvejetainių opcijų laikas pateikti užklausą, įvesdamas informaciją į atitinkamos draudimo rūšies skaičiuoklėje nurodytus laukelius.

Draudimo brokerio taisyklės paskaičiavimai Svetainėje vykdomi ir Vartotojui pateikiami su tikslu gauti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų pasiūlymus sudaryti draudimo sutartį už pasiūlytą draudimo įmokos kainą. Svetainėje pateikiami draudimo įmokų dydžiai yra apskaičiuojami pagal kiekvienos draudimo kompanijos individualiai taikomas draudimo produkto sąlygas, draudimo apsaugos apimtį, draudimo taisykles bei tarifus.

Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų teikiama draudimo apsauga, jos sąlygos bei brokerio taisyklės, o taip pat draudimo taisyklės gali skirtis. Brokeris, pateikdamas draudimo įmokų paskaičiavimus Svetainėje, nevertina ir nelygina draudimo kompanijų teikiamų draudimo produktų, draudimo apsaugos apimties, jos brokerio taisyklės bei sąlygų.

qlua galimybių lenta

Iškilus bet kokiems klausimams, Vartotojai gali kreiptis į Brokerį konsultacijos telefonu brokerio taisyklės atvykti į Brokerio buveinę. Draudimo kompanijų individualūs brokerio taisyklės ir draudimo įmokų dydžiai Vartotojams, kreipiantis į draudimo kompaniją, ir draudimo įmokų dydžiai, apskaičiuoti Svetainėje, gali nesutapti.

Brokerio komisiniai. Kiek kainuoja brokerio paslaugos.

Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotojus dėl draudimo kompanijų taikomos individualios draudimo produktų kainodaros bei tarifų politikos. Brokeris turi teisę Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotiems draudimo įmokų dydžiams savo sąskaita taikyti nuolaidas brokerio taisyklės Svetainėje pateikti draudimo įmokų dydžius jau su pritaikyta nuolaida.

Informacija būsimiems NT brokeriams

Vartotojui teikiant užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokos apskaičiavimo ir ar sudarius draudimo sutartį elektroninio ryšio priemonėms, laikoma, kad Vartotojas sutiko gauti Brokerio nuolaidą. Draudimo įmokų dydžiai Svetainėje yra paskaičiuoti, remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija.

veidrodiniai dvejetainiai variantai

Brokeris nėra atsakingas, jeigu Vartotojas, norėdamas gauti pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį ir draudimo įmokų paskaičiavimą, pateikė neteisingus duomenis ar nurodė kitą netikslią informaciją. Vartotojui, nurodžius neteisingus, netikslius duomenis ar kitą informaciją bet kokia rizika tenka Vartotojui.

Galbūt jus domina